Junta general ordinària de la Delegació del Vallès del COEIC / Assemblea general de la Delegació del Vallès de l'AEIC

Comissió: Jornades Tècniques (Vallès)
Descripció: -D'acord amb el que prescriu l'article 58 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), es convoca Junta General Ordinària de la Delegació del Vallès, pel proper dia 27 de febrer a les 18.30h en primera convocatòria i a les 19h en segona.


-Per acord de la Junta Directiva de la Delegació del Vallès de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC), i d'acord amb l'article 62 dels Estatuts, es convoca Assemblea d'associats el proper dia 27 de febrer a les 18.30h en primera convocatòria i a les 19h en segona.
ORDRE DEL DIA

. Lectura i aprovació, si s'escau, de les Actes de les reunions anteriors del 24 d'octubre de 2019

. Informe dels Presidents

. Activitats i actuacions realitzades per la Delegació

. Precs i preguntes


La reunió es farà a la seu de la Delegació del Vallès, c/ Advocat Cirera, 2-8 2n, porta 23, de Sabadell.

Agrairem la teva assistència i puntualitat. Et preguem ens la confirmis prèviament.

Salutacions,

Pere Figueras i Nart, secretari COEIC dels Enginyers
Industrials del Vallès/
Miquel Angel Fos i Vieco secretari de l'AEIC dels Enginyers Industrials del Vallès
Dates: Dijous, 27 de febrer de 2020, a la seu de la delegació del Vallès, c/ Advocat Cirera, 8 2n-pta 23 de Sabadell
Horari: 18.30h en primera convocatòria i a les 19h en segona.
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.