Seguretat elèctrica a les instal·lacions: Sistema elèctric aïllat de terra IT. Possible solució al salt dels diferencials

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Catalunya Central)
Descripció: La necessària productivitat al costat d'una major exigència en seguretat per a les persones i instal·lacions, requereixen un subministrament elèctric ininterromput, així com un control preventiu de tots els paràmetres que poden influir en la fiabilitat i seguretat del mateix.

Això ha suposat l'ús cada vegada major dels sistemes elèctrics aïllats de terra IT, no solament en aquelles instal·lacions on les exigències de seguretat i continuïtat de servei eren requisit imprescindible, com per exemple en quiròfans (seguretat del pacient i de l'equip mèdic) o en mines (risc d'explosió), sinó en infinitat de sistemes elèctrics del nostre entorn; des del punt de recàrrega de vehicles elèctrics o híbrids fins en els cotxes de F1, des dels autobusos urbans fins als sistemes de senyalització i comunicació ferroviària, des de la indústria alimentària fins a la indústria química, des de les instal·lacions navals fins als centres de telecomunicacions i de processament de dades.

Un coneixement extens de les característiques dels sistemes elèctrics aïllats de terra IT així com de les tècniques de mesura d'aïllament, són base fonamental per al disseny, ús i manteniment d'aquestes instal·lacions, de manera que s'aconsegueixin i mantinguin les cotes més elevades de productivitat i seguretat.

PROGRAMA

-Factors de la deterioració de l'aïllament elèctric.
-Avantatges dels sistemes elèctrics aïllats de terra (IT) enfront els sistemes connectats a terra (TT/TN).
-Tècniques de la vigilància de l'aïllament preventives.
-Desenvolupament actual de la normativa.

PONENT
Sr. Josep M. Cisa, responsable de Catalunya de BENDER Iberia. Enginyer especialista en assessorament tècnic a empreses instal·ladores, enginyeries i instal·lacions.

JORNADA GRATUÏTA
Dates: Dimarts 18 de febrer de 2020
Aula de formació de la Demarcació
C/ Pompeu Fabra, 7-13 2n.7a. de Manresa
Horari: De 16.30 a 19.00 h.
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.