Seguretat elèctrica a les instal·lacions: Mesura i protecció diferencial; estat actual de la tècnica

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Catalunya Central)
Descripció: La protecció diferencial està definida en el REBT com una protecció per tall automàtic de l'alimentació, que protegeix a les persones i instal·lacions en cas de contacte indirecte o en cas de contacte directe amb un conductor actiu del sistema. La protecció diferencial serveix
per tallar el subministrament elèctric a un consumidor que tenen defecte a terra. Així s'evita el risc de circulació de corrent de defecte a través d'una persona durant més temps del que pugui suportar. Les diferents corrents de defecte que es poden produir en un consumidor condicionen el tipus de diferencial a utilitzar, segons siguin consumidors AC purs o bé que tinguin components de contínua.

PROGRAMA

-Efectes de la corrent elèctrica.
-Com protegir-se? Què és la protecció diferencial?
Tipus de sistemes:
TT
TN
IT
-Tipus de protecció diferencial:
Diferencial tipus AC
Diferencial tipus A
Diferencial tipus
-Problemes habituals:
Trets intempestius dels diferencials.
Incidència de la corrent contínua en les instal·lacions.
-Elecció de la protecció adequada per cada tipus d'instal·lació.
-Anticipar-se al risc.
-Alternativa a la protecció diferencial:
Introducció al sistema elèctric aïllat de terra (IT).
Avantatges dels sistemes elèctrics aïllats de terra (IT) davant de les posades a terra (TT/TN)

PONENT
Sr. Josep M. Cisa, responsable de Catalunya de BENDER Iberia. Enginyer especialista en assessorament tècnic a empreses instal·ladores, enginyeries i instal·lacions.

JORNADA GRATUÏTA
Dates: Dimarts 11 de febrer de 2020
Aula de formació de la Demarcació
C/ Pompeu Fabra, 7-13 2n. 7a. de Manresa.
Horari: De 16.30 a 19.00 h.
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.