Cafè dels Enginyers

Comissió: Comissió Jubilats i Prejubilats
Descripció: Hi intervindrà:

-Josep M. Rovira, ex Responsable del Centre de Control de ProduccióHidràulica a Catalunya d'ENDESA Generación.

Avui ens parlarà un company amb una extensa i valuosa trajectòriaprofessional en el sectors elèctric i col.legial.
És Enginyer Industrial per l'ETSEIB-UPC. Perit Industrial Elèctric per l'ETPIB i Diplomat en Administració d'Empreses per l'IESE-Universitat de Navarra.

Des de 1965 a 1968 va realitzar diferents treballs tècnics, a hores, en una empresa d'aïllaments tèrmics i del 1968 al 1970 en un taller d0'electrònica aplicada a l'electromedicina. Des de l'any 1970 fins el 1975 va treballar com Tècnic d'Operació del Centre de Control a HEC i del 1975 al 1977 com a Responsable d'Estudis d'aquest centre. Va ser anomenat el 1977 Responsable de la Planificació de la Producció i el Transport a HEC. Des de l'any 1990 fins al 1996 va ocupar el càrrec de Responsable del Centre de Control d¿HEC a Catalunya, dins de Iberdrola. Durant els anys 1996 i 1998 va estar, successivament, Responsable d'Estudis del Centre de Control d'ENDESA a Catalunya i Responsable a Catalunya de la gestió del patrimoni immobiliari d'ENDESA. Des de 1998 fins l'any 2002 va ocupar el càrrec de Responsable del Centre de Control de Producció Hidràulica a Catalunya d'ENDESA Generación.

Del 1985 al 1990 va exercir la docència coma Professor associat de Línies i Xarxes i de Pràctiques d'Electrotècnia a l'ETSEIB en el Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC.

Des de 2001 realitza diferents activitats de consultoria en sistemes elèctrics aplicats a noves urbanitzacions, millora de fabriques i d'instal.lacions ferroviàries. Tot això, en exercici lliure de la professió.

És destacable la seva àmplia i i intensa activitat social concentrada en el COEIC. Des del 1983 fins al 1987 va estar Vocal de la Junta del Col.legi i President de la Comissió d'Assalariats, a partir del 1987 fins al 2007 va assumir els càrrecs de Secretari de la Junta del COEIC i President de la Comissió de Serveis a l'Enginyer. El 2004 va ser Membre fundador de FERRMED, en representació del COEIC, i des de llavors va ser successivament Tresorer, Secretari General i Membre del grup de treball tècnic.

L'any 2007 va ser anomenat Vicedegà del COEIC, càrrec que va assumir fins al 2015. A partir de l'any 2007 fins al 2019 ha estat President de la Comissió de Mobilitat i Transports.
Dates: Dimarts, 17 de desembre de 2019
Horari: A les 11.00 hores a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, Barcelona
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.