Reunió de la Comissió d'Acció Social
Descripció: Reunió de la comissió d'Acció Social
Dates: 11/02/2020
Horari: 11:30 h
Lloc: Seu de la Demarcació