Junta General Ordinària /Assemblea de la Demarcació
Descripció: CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA / ASSEMBLEA dels Enginyers Industrials de Catalunya - Demarcació de Girona


Dia: Dimecres 26 de febrer de 2020
Lloc: Demarcació de Girona (C. Narcís Blanch, 39 de Girona)

Programa


18.30 h - Conferència "El canvi climàtic: què hi podem fer?", a càrrec del conegut meteoròleg Francesc Mauri.

19.30 h - en segona convocatòria de la junta general/assemblea (19 h en primera convocatòria)

21.00 h - Sopar de catering d'El GinjolerOrdre del Dia


1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior

2. Informe del President.

3. Aprovació del tancament comptable de l'any 2019

4. Aprovació del cens de la Demarcació a 31/12/2019

5. Torn obert de paraules


Cal confirmar l'assistència a l'acte i fer la reserva del sopar a girona@eic.cat o bé trucant al telèfon 972 21 19 12.
Dates: 26/02/2020
Horari: 18:30-21:00
Lloc: Seu de la demarcació de Girona