Reunió Comissió Acció Social
Descripció: Reunió de la comissió d'Acció Social
Dates: 10/12/2019
Horari: 10:30
Lloc: Seu de la Demarcació