La Seguretat en cas d'Incendi a la Indústria Química
Descripció: Aplicació de la reglamentació de la Seguretat contra Incendid a la Indústria Química

Programa de la Jornada

Dates: 24/10/2019
Horari: De 9.00h. a 13.30h
Lloc: Edifici 112 - Sala Ebre. Carrer dels Pagesos, 2. Reus