Coral dels Enginyers-Coro de Ingenieros de Bizkaia
Descripció: Pots consultar el programa de la coral:


Descarregar el programa
Dates: 05/10/2019
Horari: 21h
Lloc: Parròquia Verge de la Pau.
Plaça Ferran Casablancas, 4
08022 Barcelona