1r Concurs de fotografia amateur de la Comissió Sènior Intercol·legial
Descripció: La TEMÀTICA ÉS LLIURE i poden ser imatges fetes des d¿una CÀMERA o amb el MÒBIL.

Poden participar els col·legiats sèniors i cònjuges, a partir de 60 anys, membres dels Col·legis adherits a la Intercol·legial de Sèniors.

Es lliurarà un màxim de 2 fotografies per participant, impreses en paper fotogràfic, mides 26x35 cm per les imatges amb càmera i 25x30 cm per les imatges amb mòbil.
L¿admissió de fotografies comença el 25 de setembre del 2019 i acaba l¿11 d¿octubre. El material fotogràfic, convenientment iden¬tificat, s¿ha d¿adreçar al Col¿legi de Metges de Barcelona, al Passeig de la Bonanova, 47 de Barcelona, Departament d¿Activitats i Con¬gressos, e-mail: congres@comb.cat, telèfon 935 678 860.

Més informació: Més informació
Dates: 25/09/2019